Wij hebben voor 2023 met nagenoeg ALLE zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Hierdoor worden voor u, als u voor fysiotherapie verzekerd bent, de kosten van de behandeling door uw zorgverzekeraar rechtstreeks vergoed. Er is een klein aantal zorgverzekeraars waar wij GEEN overeenkomst mee hebben afgesloten. Dit vanwege de, naar onze mening, onredelijke eisen die deze zorgverzekeraars aan de fysiotherapeut stellen.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij GEEN overeenkomst afgesloten:

Aevitae EUCARE
AZVZ
Besured
Caresq
Eno
IptiQ
Menzis
Salland
Zorg en Zekerheid

Bij deze zorgverzekeraars zult u geen volledige vergoeding ontvangen als van onze diensten gebruik maakt.

Met ONVZ hebben wij ook geen overeenkomst, maar daar krijgt u WEL een volledige vergoeding omdat ONVZ een restitutieverzekeraar is. Bij deze verzekeraar krijgt u een volledige vergoeding, ongeacht of de fysiotherapeut een overeenkomst heeft of niet.

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij dus WEL een overeenkomst afgesloten.

Twijfelt u of wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar? Bel ons: 0464371657 of mail ons: info@fysiofitcare.nl

Mee informatie over vergoeding voor fysiotherapie? Kijk op www.Fysiovergoeding.nl.

Onze tarieven per 01-01-2023:

Behandeling Tarief
Consult fysiotherapie 42,- euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Screening 68,- euro
Screening, intake en onderzoek 59,- euro
Intake en onderzoek na verwijzing 59,- euro
Consult manuele therapie 59,- euro
Consult geriatriefysiotherapie 59,- euro
Telefonisch consult 42,- euro
Kosten niet nagekomen afspraak 42,- euro
Kosten behandelverslag (ex. 21% BTW) 72      euro
Toeslag behandeling aan huis/inrichting 19,50 euro

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
    14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Ken uw rechten als patient. Vraag naar de “Modelregeling Fysiotherapeut-Patient”.