Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare, manuele therapie, rugpijn, rugklachten, nekpijn, nekklachten, schouderpijn, schouderklachten

Sportspreekuur voor uw blessure

Blessure Beek

Elke maandagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur kunt u, op afspraak, ons sportspreekuur bezoeken.

Het is een spreekuur voor geblesseerde sporters die snel een diagnose en behandelplan willen hebben. Uw klacht wordt bekeken door een van onze sportfysiotherapeuten en u krijgt vervolgens een advies welk behandeltraject u het beste kunt volgen. Indien nodig kan er direct contact opgenomen worden met één van de sportartsen van het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht (SMA) of Orbis Sittard voor een medisch advies.

Openingstijden

 • Maandag:      8.00 – 20.15 uur
 • Dinsdag:        8.00 – 20.00 uur
 • Woensdag:    8.00 – 17.30 uur
 • Donderdag:   8.00 – 19.45 uur
 • Vrijdag:           8.00 – 17.30 uur
Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare, rugklachten

Voor wie is het bedoeld?

Dit uur is uitdrukkelijk bedoeld voor mensen voor wie het sporten belangrijk is. Dat kan iemand zijn die op hoog niveau acteert, maar ook iemand die intensief met sport bezig is op recreatief niveau. Het gaat erom dat u door de blessure gehinderd wordt bij de uitoefening van uw sport.

Wat houdt het in?

Mensen met een sportblessure worden gescreend, waarna bepaald wordt wat voor deze persoon het meest optimale traject is om zo spoedig mogelijk tot herstel van deze blessure te komen. In een screening wordt door middel van een vraaggesprek over aard en ontstaan van de blessure, een lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van enkele lichamelijke (onderzoeks) testen een duidelijk beeld geschept over de precieze aandoening en haar ernst. Daarna wordt bepaald welk vervolgtraject het meest passend is bij u. De mogelijkheden zijn dan als volgt:

 • U komt in aanmerking voor fysiotherapie
 • U wordt doorverwezen naar de huisarts
 • U wordt doorverwezen naar de sportarts
 • U wordt doorverwezen naar de podotherapeut
 • U krijgt advies ten aanzien van belasting en/of hulpmiddelen als tape/brace etc

Wanneer vindt het plaats?

Dag: Maandag
Tijd: 17.00-18.00 uur
Duur consult: ca. 15 minuten

Aanmelden

TELEFONISCH: 046 – 437 16 57

EMAIL: info@fysiofitcare.nl

Gelieve in uw mail de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw naam en voorletters;
 • Postcode en huisnummer;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer.

ONLINE: U kunt, desnoods in het weekend, online een afspraak maken via: www.sportspreekuurbeek.nl

Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare

Vergoeding

Het sportspreekuur valt onder de noemer fysiotherapie. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar dan worden de kosten van het sportspreekuur door de zorgverzekeraar vergoed. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of u de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering is reeds verbruikt, omdat u al eerder in het jaar fysiotherapeutisch bent behandeld, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. In dat geval zijn de kosten 16,50 Euro.

Blessure opgelopen in Beek en omstreken? Bij Kuijs Fysiotherapie Beek wordt het sportspreekuur verzorgd door Rick van den Berg en Kees Kuijs.

Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare
 • Maak een afspraak: