Fysiotherapie bij hartfalen

Wat verstaan we onder hartfalen?

Als het hart te weinig bloed pompt omdat het hiervoor te weinig kracht heeft, ontstaan er stoornissen in allerlei organen, weefsels en spieren. De meest bekende symptomen zijn:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Vochtophoping in de benen

Hartfalen kan worden omschreven als een toestand waarin het hart niet langer in staat is om de weefsels en organen van voldoende bloed te voorzien. Wat kunt u hier tegen doen? Gericht bewegen zorgt voor een verbetering van spierkracht en uithoudingsvermogen en is essentieel om kwaliteit van leven te optimaliseren bij hartfalen. Kuijs Fysiotherapie heeft hier een speciaal beweegprogramma voor opgezet: Beweegprogramma Hartfalen.

Openingstijden

  • Maandag:      8.00 – 20.15 uur
  • Dinsdag:        8.00 – 20.00 uur
  • Woensdag:    8.00 – 17.30 uur
  • Donderdag:   8.00 – 19.45 uur
  • Vrijdag:           8.00 – 17.30 uur
Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare, looptraining

Het beweegprogramma hartfalen

Voor deelname aan ons beweegprogramma is schriftelijke toestemming of verwijzing van uw cardioloog of huisarts vereist.
Het beweegprogramma duurt minimaal 3 maanden waarbij er 1 tot 2 keer per week wordt getraind.

Middels een gesprek met uw fysiotherapeut voorafgaand aan het beweegprogramma worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna worden een aantal metingen gedaan die uw conditie in kaart brengen. U traint onder meer uw kracht en uithoudingsvermogen onder begeleiding van uw fysiotherapeut en in onze trainingszaal. Op gezette tijden worden de metingen herhaald en vergeleken om uw gesteldheid te monitoren.

Het coachingstraject

U kunt zolang aan het programma deelnemen als u dat wenst maar u kunt na 3 maanden ook kiezen voor een coachingstraject. Binnen dit traject traint/beweegt u zelfstandig. U kunt hierbij denken aan fietsen, wandelen, zwemmen, tennis, roeien, of andere beweegactiviteiten. In ieder geval datgene wat u graag zelf doet/deed.

Uw fysiotherapeut coacht u middels een aantal individuele sessies gedurende het jaar.

Gesprek, advies, testen en meten vormen de basis voor effectief bewegen bij hartfalen.

Jessey klein met filter

Dit beweegprogramma wordt bij Kuijs Fysiotherapie Beek begeleid door Jessey Schins en Esmee Halmans

Esmee4
  • Maak een afspraak: