. . .gezond zijn is bewegen

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 16 jaar. Kinderen leren spelenderwijs en door zich juist te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan hun zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere kinderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van zowel kind als ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegen en functioneren van het kind in de dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouders geheel centraal staat.

Hieronder kunt u de meest voorkomende indicaties zien waarvoor kinderen naar de kinderfysiotherapeut gaan:

 • Passiviteit 
 • Overstrekking
 • Te lage / hoge spierspanning
 • Huilbaby’s
 • Onrust / Asymmetrische ontwikkeling / voorkeurshouding
 • Afgeplatte schedel 
 • Trauma t.g.v. de bevalling
 • Motorische achterstand 
 • Afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aangeboren afwijkingen
 • Obstipatie / incontinentie
 • Gedragsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Chronische aandoeningen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Sensomotorische / sensorische integratieproblemen
 • Een beschadiging aan de hersenen
 • Een verkeerde aanleg van een deel van de hersenen
 • Problemen met de stofwisseling
 • Onopgemerkte problemen met horen en zien

 

Heeft uw kind kinderfysiotherapie nodig? Kevin Meulenberg is de kinderfysiotherapeut van Kuijs Fysiotherapie Beek. Wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het afsprakenformulier in op de website!

Afspraak

Wilt u een afspraak maken?