. . .gezond zijn is bewegen

COPD

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Het gevolg is een afname van de longcapaciteit. Het is een geleidelijk proces waardoor klachten vaak pas na het 40ste levensjaar merkbaar worden. 
Klachten zijn onder meer: 
ademhalingsproblemen,
hoesten, beklemd gevoel op de borst en slijm opgeven
* verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking.

 

BEWEGEN MET COPD
Ademhalingsproblemen weerhouden mensen ervan om te bewegen. Echter, het is juist extra belangrijk om te bewegen. Het bewegen zorgt voor sterkere spieren en een betere conditie waardoor de kortademigheid afneemt en u zich fitter voelt. Uw inspanningsvermogen neemt toe waardoor u langer kunt lopen, fietsen en makkelijker alledaagse activiteiten kunt doen. 
Door regelmatig te bewegen krijgt u meer energie en voelt u zich fitter en heeft u minder medicatie nodig. 

Beweegprogramma COPD

Bij Kuijs Fysioptherapie kunt u deelnemen aan het beweegprogramma COPD dat speciaal gericht is op mensen met luchtproblemen.
Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.

Het programma duurt drie maanden. U traint 2 keer per week in de trainingszaal van uw fysiotherapeut. Middels een gesprek met uw fysiotherapeut worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna wordt uw conditie en kracht gemeten en gaat u de trainingszaal in. U traint hier onder meer uw kracht en uithoudingsvermogen. Uw fysiotherapeut begeleidt u bij iedere training gedurende het programma.
Aan het eind van het programma wordt opnieuw kracht en uithoudingsvermogen gemeten om het resultaat zichtbaar te maken en wordt het programma met u geëvalueerd.

HET VERVOLGTRAJECT
Na beëindiging van het beweegprogramma COPD kunt u, als u dat wenst, het traject vervolgen in een van de medische fitnessgroepen. U vervolgt daar het oefenprogramma onder begeleiding van uw fysiotherapeut op een meer zelfstandige wijze.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over het beweegprogramma COPD, kosten en vergoedingen door uw zorgverzekeraar? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken?