Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare, kinderfysiotherapie, kinderfysiotherapeut, groei, ontwikkeling, motoriek

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 16 jaar. Kinderen leren spelenderwijs en door zich juist te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn.

Openingstijden

 • Maandag:      8.00 – 20.15 uur
 • Dinsdag:        8.00 – 20.00 uur
 • Woensdag:    8.00 – 17.30 uur
 • Donderdag:   8.00 – 19.45 uur
 • Vrijdag:           8.00 – 17.30 uur

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegen en functioneren van het kind in de dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouders geheel centraal staat. De kinderfysiotherapeut traint en ontwikkelt via allerlei spel- en bewegingsvormen de motoriek van het kind en instrueert ouders hoe zij op hun manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind.

De meest voorkomende indicaties waarvoor kinderen naar de kinderfysiotherapeut gaan:

Kinderfysiotherapie voor het jonge kind (0-4 jaar)

 • Zuigelingen met een voorkeurshouding
 • Overgevoelige zuigeling (huilbaby)
 • Vroeggeboren zuigelingen
 • Zuigelingen met orthopedische problemen
 • Het jonge kin met een vertraagde motorische ontwikkeling
 • Het jonge kind met zintuigelijke beperkingen

Kinderfysiotherapie voor het schoolgaande kind (5 – CA 16 jaar)

 • Kinderen met onhandige motoriek
 • Kinderen met een vertraagde ontwikkeling syndroom
 • Kinderen met interne problematiek
 • Kinderen met houdingsproblematiek
 • Kinderen met zintuigelijke beperkingen
Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare
Fysiotherapie, Fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk, Fysio, Beek, Kuijs Fysiotherapie, Fysiofitcare

Kinderfysiotherapie

Heeft uw kind kinderfysiotherapie nodig?

Kevin Meulenberg is de kinderfysiotherapeut van Kuijs Fysiotherapie Beek. Wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het afsprakenformulier in op de website!

 • Maak een afspraak: