. . .gezond zijn is bewegen

Vergoedingen 2017: Algemene informatie

Geplaatst 4 december 2016 in Nieuws door Fysiofitcare

Bij veel mensen blijft het beeld hardnekkig bestaan dat fysiotherapie niet meer vergoed zou worden door de zorgverzekeraar en dat men de kosten van de behandelingen zelf zou moeten betalen.

Dit beeld is niet juist.

Regelmatig verschijnen nog berichten in de media waarin wordt vermeld dat U de eerste 20 behandelingen zelf zou moeten betalen. Dat is niet waar. Om gelijk maar duidelijkheid te verschaffen: indien u aanvullend bent verzekerd, en dat is de overgrote meerderheid van de bevolking, dan worden deze kosten vanuit die aanvullende verzekering vergoed. Uiteraard tot aan het bedrag wat in de polis van uw aanvullende verzekering staat vermeld.

Zorgverzekeraars

Als fysiotherapiepraktijk hebben wij met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten dan komt uw behandeling voor vergoeding in aanmerking, mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent en tot het bedrag waarvoor u verzekerd bent (bijvoorbeeld “max. 500 euro/jaar” of “max. 18 behandelingen/jaar”).

De enige zorgverzekeraar waar wij in 2017 GEEN overeenkomst mee hebben afgesloten is zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid dan krijgt u niet het gehele bedrag vergoed.

U HEEFT GEEN VERWIJZING NODIG VOOR FYSIOTHERAPIE.

Verder is de fysiotherapeut nog steeds direct toegankelijk en dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig hebt van huisarts of specialist. Wanneer u uw fysiotherapeut voor de eerste keer bezoekt en u hebt geen verwijzing dan zal uw fysiotherapeut middels een korte screening (vraaggesprek) bepalen of de klacht waarmee u kampt ook daadwerkelijk een klacht is waarbij fysiotherapie zinvol of noodzakelijk is. Indien uw therapeut daar aan twijfelt dan zal hij u doorverwijzen naar uw huisarts of zelf contact opnemen met uw huisarts.

Chronische aandoeningen

Heeft u een chronische aandoening en komt deze aandoening voor op een lijst die is samengesteld door het ministerie van VWS dan verloopt het vergoedingstraject door de zorgverzekeraar anders.

In dat geval wordt de vergoeding vanaf de 21e behandeling betaald uit de hoofdverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, ook hier natuurlijk weer tot aan het bedrag of het aantal behandelingen waar u vanuit uw aanvullende verzekering recht op heeft.

Slechts in het geval waarin uw aanvullende verzekering deze 20 keer niet dekt dan komen er eventueel kosten voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld: u heeft een chronische aandoening. U heeft in heel 2016 daarvoor 30 behandelingen nodig en u krijgt vanuit uw aanvullende verzekering 17 behandelingen vergoed. In dat geval zou u 3 behandelingen zelf moeten betalen namelijk behandeling 18, 19 en 20. Dat zijn de 3 behandelingen die u niet vanuit uw aanvullende verzekering krijgt vergoed. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding vanuit de hoofdverzekering.

Dus: heeft u last van uw nek, heeft u uw enkel verzwikt of heeft u een andere klacht van het bewegingsapparaat: ga gerust naar uw fysiotherapeut. Die helpt of adviseert u graag!

 

Tarieven

Voor gecontracteerde fysiotherapeuten gelden de tarieven zoals die met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn afgesproken. U ontvangt van ons geen nota. Uw behandelingen worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of de vergoeding van uw aanvullende verzekering voor het lopende jaar al verbruikt is, gelden de tarieven op het informatiebord in de wachtruimte.

De kosten van medische fitness kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Deze kosten dient u dan ook zelf aan ons te voldoen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *